Resultatlista Linköping 1 augusti 2015

Resultat regularitet Linköping 50-årsracet

Nr Namn Diff
280 Leif Nilsson 0
245 Bernt Karlsson 0,1
86 Michael Johansson / Alexandra Romlin 0,3
59 Harry Lahti 0,4
29 Rolf Immerslund 0,9

Hela listan…

Resultat lagtävling Linköping 50-årsracet

1 Finland 54 p

2 Norge 49 p

3 Sverige 41 p
Hela listan…

(Inte så lätt att tyda underlaget som listan skapats utifrån)

Fritt fram för egna tolkningar!

Underlaget för listan…