Klubben

Styrelse och övriga funktionärer 2023

 

Ordförande
Kjell Syrén
Degerfors
076-861 13 20

Sekreterare
Harry Lahti
Vasa, Finland
+358 40 501 92 65

Kassör
Lennart Johansson
Norrköping
0730-82 93 01

Suppleant
Magnus Jonsson

Suppleant
Bengt Claesson
Mölndal
031-27 68 97

Valberedning
Ingemar Svensson
Kumla
Rolf Immerslund

Revisorer
Gullmar Göthensten
Göteborg
Ingemar Eriksson
Kungälv

Webansvarig
Rolf Fridh
Östersund
0730-23 22 24

Kontakta oss: