Försäkringsinformation

Information om MCHK rundbanas försäkringar.

Medlemmar som löst försäkringspremien.

Vi har en kollektiv olycksfallsförsäkring hos Trygg Hansa. Den täcker in olycksfallsskada under bedriven verksamhet i MCHK Rundbanas regi.
I MCHK Rundbanas regi menas den verksamhet som finns noterad i kalendern.
Gäller alltså ej vid enskilda körningar som ej finns noterade i kalendern.

Följande ingår:
Medicinsk invaliditet
Ekonomisk invaliditet
Ärr eller annan utseendemässig förändring
Läke-, rese och tandskadekostnader
Dödsfallsersättning
Kristerapi

Från det år den försäkrade fyller 46 år trappas beloppen av med 5 procent per år.

Funktionärer och besökare.

Vi har en liknande kollektiv olycksfallsförsäkring hos Länsförsäkringar som gäller för dessa.