MCHK rundbana

MCHK Rundbana är en ideell sammanslutning av motorcykelentusiaster som
tillvaratar, renoverar och bevarar äldre rundbanemotorcyklar samt anordnar träffar
där man kör efter det reglemente som beslutas av MCHK Rundbanas årsmöte.
Den som är intresserad av nämnda syfte kan efter betald årsavgift bli medlem i MCHK-Rundbana.

Medlemsavgift 2024, 150 kronor.
Försäkringsavgift 2024, 300 kronor

PG 607 51 82-3
IBAN SE86 9500 0099 6026 6075 1823
SWIFT (BIC) NDEASESS

Läs även:
Stadgar och Reglemente 2018

Klubbhistoria

Veteranrundbaneverksamheten initierades av Börje Behr, Håkan Gustavsson, Hasse Bergentoft och Björn Andersson.
1989 frågade dom mej om jag kunde fixa en riktig MCHK-förening med styrelse och stadgar o dyl.

Jag och några entusiaster kallade till interimsmöte på Rattugglan 18/11-89. 28 personer kom, beslutade att starta MCHK-Rundbana, utsåg interimsstyrelse (Hans Lundkvist, Hans Larsson, Lars Berg, Conny Karlsson, Beng Rudèn, Åke Svensson, Karl-Axel Johansson och Jerry Andersson) och gav interimsstyrelsen i uppdrag att utarbeta all formalia.

Ordinarie årsmöte hölls på Rattugglan 7/4-90. Styrelse blev: ordf Hans Lundkvist, v ordf Karl-Axel Johansson, sekr Hans Larsson, kassör Lars Berg, förs ansv Conny Karlsson, medl reg Jerry Andersson, övr ledam var Bosse Håkansson (som tillverkade ordförandeklubban) och Bror Segerström.

Minns att vi på många träffar, förutom hojåka, hade sång och musik och trolleriföreställningar. Fruarna var ofta banfunktionärer. 1991 körde Jarl Hedbom igång isverksamheten.

Logotypen upp till höger på hemsidan är en dekal som togs fram av Börje Behr. Hojen på bilden är Kumla-Frasses Martin-JAP från 1947 som Börje hjälpte till att renovera. Den ägdes då av Börje Frisk men finns numera på hembygdsmuseet i Sannahed.

Hälsningar
Hans Lundkvist (medl nr 101)

Protokoll:
Årsmöte 2023
Årsmöte 2022
Årsmöte 2020
Årsmöte 2019
Årsmöte 2018
Årsmöte 2017
Årsmöte 2016
Konstituerande styrelsemöte 2016
Årsmöte 2015
Styrelsemöte november 2014
Årsmöte 2014
Årsmöte 2013
Styrelsemöte november 2012