Reglemente

Reglemente gällande för samtliga grenar MCHK rundbana

Grundreglemente samtliga grenar.
(reviderad 220407 § 11)

Deltagare
1. Deltagare ska vara medlem, och ha försäkring i MCHK Rundbana.

Personlig utrustning
2. Deltagare ska ha skyddskläder av skinn eller annat godkänt material, ryggskydd/säkerhetsväst, godkända stövlar och handskar samt hjälm av godkänd typ. Hjälmen skall vara godkänd enligt ECE 22.05. Syn- och skyddsglasögon ska vara av splitterfritt material.

Motorcykelns utförande
3. Motorcykelns utförande skall vara tidstypisk för respektive gren och årsmodell samt vara av klassisk typ.

4. Maskiner som i originalutförande var försedd med ljuddämpare skall ha ljuddämpare, stadigt fastsatt och ha säkerhetsvajer. (lokala bestämmelser kan kräva ljuddämpare för samtliga maskintyper).

5. Samtliga motorcyklar skall ha fungerande kortslutare (fabrikstillverkad), fångbult och kedjeskydd för motorkedjan.

6. Motor med förlustsmörjning ska ha uppsamlingsbehållare för returoljan.

7. Motorcyklar som ej uppfyller kraven enligt p. 3, kan som uppvisning tillåtas deltaga utanför den ordinarie träffverksamheten om de anses vara intressanta ur historisk eller teknisk synpunkt. T.ex. expertimentmaskiner och sidovagnsmaskiner.

Övrigt
8. Godkänd miljömatta under motorcykeln är ett krav.

Körregler
9. För deltagande i körning ska motorcykeln ha genomgått besiktning av utsedd besiktningsman.

10. Vid rundbana, minst en flaggvakt i varje kurva. Högst 3 startande per heat omfattande högst 3 varv.

Tilläggsregler speedway

11. Motorcykeln skall vara 25 år eller äldre.

12. Senare maskiner med s.k. flippgaffel. Gaffelns utförande ska vara av tidig typ, dvs. med svingdelen tillverkad i stålrör (ej senare utförande med sving av aluminium).

Tillägsregler isracing

13. Motorcykelns utförande skall vara konstruerad före den typ som kom med fabrikstillverkad fjädring på bakhjulet i början på 1980-talet.

Tilläggsregler backtävlingar

14. Motorcykelns utförande skall i allt väsentligt likna de motorcyklar som användes för backtävlingar före 1970.

15. Motorcykelns konstruktion skall vara av tävlings- eller sportmaskinstyp, utan lykta och registreringsskyltar

16. Motorcykeln skall ha fotpinnar på båda sidor

17. Motorcykeln skall ha broms på minst ett hjul

Styrelsen för MCHK Rundbana medges rätt att – om det anses nödvändigt – göra ändringar i eller tillägg till detta reglemente