Karlskoga motorsportvecka

Några bilder från vårt deltagande i Karlskoga

Sven och Torbjörn
Depån Karlskoga

Foto: Kjell Syrén