Träffarna återupptas under augusti.

Eftersom många medlemmar har uttryckt önskemål om att träffarna skall återupptas, har styrelsen beslutat om följande.

I samarbete med Filbyterna anordnas en ny träff i Linköping 15-16 augusti med camping möjlighet ovanför banan.

Både Hagfors och Karlstad ligger kvar som planerat enligt kalendern.

För Styrelsen/
Kjell Syrén