Styrelsen 2016

Vid årsmötet i Mariestad valdes följande personer att ingå i styrelsen kommande verksamhetsår

Ordförande: Kjell Syrén

Sekreterare: Lars ”Malke” Hjälmberg

Kassör: Lennart Johansson

Suppleant: Rolf Fridh

Suppleant: Harry Lahti

ordförande
Ordförande 2016, Kjell Syrén
Carl-Axel
Avgående ordförande Carl-Axel Johansson