Snart nytt verksamhetsår!

Inför kommande årsmöte och verksamhetsår behöver vi alla hjälpas åt att leta fram personer som är beredda att hjälpa till med klubbens verksamhet och utveckling.

Carl-Axel Johansson avgår som ordförande och vi måste hitta en ersättare efter honom.

Dessutom en vakans som suppleant efter Lasse Erikssons bortgång.

Enligt årsmötesprotokollet 2015 så skall dessutom följande funktioner väljas

  • Sekreterare: Lars ”Malke” Hjälmberg ställer upp för omval
  • Revisor: Gullmar Göthensten vald till 2016
  • Ledamot i valberedningen: Kuno Karlsson vald till 2016

Deltagande i styrelsemöten sker per telefon eller liknande. Ingen nödvändighet att styrelsemedlemmarna måste bo inom samma geografiska område.

Vi ser gärna intresserade styrelsefunktionärer från Norge och Finland eftersom en hel del aktiva medlemmar kommer därifrån.

Finns det förslag till något som bör förändras så går det också bra att lämna in motion till årsmötet. Sista datum för detta är 15 november