Planering 2021

Planeringen för 2021 är igång men i dessa Corona-tider ser vi kontinuerligt över våra aktiviteter och överväger om de kan genomföras eller inte. Gör gärna en extra koll med kontaktpersonen om just den träff du önskar deltaga i, då förändringar kan ske med mycket kort varsel.  Se senaste info i kalendern på hemsidan.

Vi följer kontinuerligt myndigheternas råd och anvisningar. Det innebär att den som känner sig sjuk och febrig, har luftvägsbesvär, haft kontakt med någon som varit i ett riskområde, eller varit i kontakt med någon som kan tänkas vara smittad inte bör deltaga i träffen. Många av oss tillhör ju dessutom den åldersgrupp som visat sig vara extra utsatt. Vi får sköta vår handhygien ordentligt samt hålla avstånd.