Nytt reglemente

Till årsmötet i Nyköping 2022 hade en motion om att godkänna de äldsta liggarna att deltaga vid våra träffar inkommit.

Motionen godkändes av årsmötet så efter detta är reglementet och reglerna för Claes Anderssons vandringspris reviderade.

Nuvarande skrivning i reglementet avseende speedway är att motorcykeln skall vara 25 år eller äldre, så nu är motorcyklar t.o.m. 1997 års modell godkända.