Nytt datum för Örebroträffen

Vi gör ett nytt försök, denna gång lördagen den 27 augusti med sedvanligt upplägg.
Ring mig (0768 611 320) och anmäl er i god tid, senast söndagen den 21
augusti.
De som gjort anmälningsinbetalningen på 200:- och ej kan komma detta datum, ombeds att ringa undertecknad för återbetalning.
Med vänlig hälsning,
Kjell Syrén