Inför 52-årsracet Linköping

Armbanden och ett välkomstbrev utskickade till samtliga anmälda.

Lista på anmälda 

OBS! Om du anmält dig men ännu inte fått dina entréarmband ska du omedelbart meddela Kjell Syren kjell.syren@telia.com 0768-61 13 20

Kom ihåg nummerskylt på cykelns högra sida, samt hjälmhuvor till söndagens lagtävling.

Välkomna!