Årsmötet 2017

Kort rapport från årsmötet 2017

Styrelse vald för 2017

Ordförande, Kjell Syrén
Sekreterare, Bengt Claesson
Kassör, Lennart Johansson
Suppleant, Harry Lahti
Suppleant, Rolf Fridh

Några bilder

Vandrinspristagare 2016 Alf Svensson
Avgående sekreteraren, Malke Hjälmberg, avtackas av ordförande
Årsmötesdeltagare