MCHK rundbana

MCHK Rundbana är en ideell sammanslutning av motorcykelentusiaster som
tillvaratar, renoverar och bevarar äldre rundbanemotorcyklar samt anordnar träffar
där man kör efter det reglemente som beslutas av MCHK Rundbanas årsmöte.
Den som är intresserad av nämnda syfte kan efter betald årsavgift bli medlem i MCHK-Rundbana.

Medlemsavgift 2021, 150 kronor.
Försäkringsavgift 2021, 300 kronor

PG 607 51 82-3
IBAN SE86 9500 0099 6026 6075 1823
SWIFT (BIC) NDEASESS

Läs även:
Stadgar och Reglemente 2018

Klubbhistoria

Veteranrundbaneverksamheten initierades av Börje Behr, Håkan Gustavsson, Hasse Bergentoft och Björn Andersson.
1989 frågade dom mej om jag kunde fixa en riktig MCHK-förening med styrelse och stadgar o dyl.

Jag och några entusiaster kallade till interimsmöte på Rattugglan 18/11-89. 28 personer kom, beslutade att starta MCHK-Rundbana, utsåg interimsstyrelse (Hans Lundkvist, Hans Larsson, Lars Berg, Conny Karlsson, Beng Rudèn, Åke Svensson, Karl-Axel Johansson och Jerry Andersson) och gav interimsstyrelsen i uppdrag att utarbeta all formalia.

Ordinarie årsmöte hölls på Rattugglan 7/4-90. Styrelse blev: ordf Hans Lundkvist, v ordf Karl-Axel Johansson, sekr Hans Larsson, kassör Lars Berg, förs ansv Conny Karlsson, medl reg Jerry Andersson, övr ledam var Bosse Håkansson (som tillverkade ordförandeklubban) och Bror Segerström.

Minns att vi på många träffar, förutom hojåka, hade sång och musik och trolleriföreställningar. Fruarna var ofta banfunktionärer. 1991 körde Jarl Hedbom igång isverksamheten.

Logotypen upp till höger på hemsidan är en dekal som togs fram av Börje Behr. Hojen på bilden är Kumla-Frasses Martin-JAP från 1947 som Börje hjälpte till att renovera. Den ägdes då av Börje Frisk men finns numera på hembygdsmuseet i Sannahed.

Hälsningar
Hans Lundkvist (medl nr 101)

Protokoll:
Årsmöte 2020
Årsmöte 2019
Årsmöte 2018
Årsmöte 2017
Årsmöte 2016
Konstituerande styrelsemöte 2016
Årsmöte 2015
Styrelsemöte november 2014
Årsmöte 2014
Årsmöte 2013
Styrelsemöte november 2012


MCHK rundbana årsmöte 2013

Protokoll från årsmöte i MCHK:s Rundbanesektion Tid: lördagen den 26 januari 2013 Plats: Motell Rattugglan, Mariestad §1                  Mötets öppnande Ordföranden Carl-Axel Johansson hälsade de 38 närvarande årsmötesdeltagarna välkomna och förklarade därmed årsmötet öppnat. §2                  Fråga om mötet har behörigen utlysts Årsmötet förklarades behörigen utlyst. §3                  Val av ordförande och sekreterare för mötet Till ordförande vid …

MCHK rundbana årsmöte 2014

Protokoll från årsmöte i MCHK:s Rundbanesektion Tid: lördagen den 18 januari 2014 Plats: Motell Rattugglan, Mariestad §1 Mötets öppnande Ordföranden Carl-Axel Johansson hälsade de 22 närvarande årsmötesdeltagarna välkomna och förklarade mötet öppnat. Det noterades att tre deltagare hade tagit sig till mötet från Norge i det något osäkra vinterväglaget. §2 Fråga om mötet har behörigen …

MCHK rundbana årsmöte 2015

Protokoll från årsmöte i MCHK:s Rundbanesektion Tid: lördagen den 31 januari 2015 Plats: Motell Rattugglan, Mariestad §1 Mötets öppnande Ordföranden Carl-Axel Johansson hälsade de 27 närvarande årsmötesdeltagarna välkomna och förklarade mötet öppnat. Det kunde noteras att några deltagare hade tagit sig till mötet ända ifrån Norge trots det osäkra vinterväglaget. §2 Fråga om mötet har …

MCHK rundbana årsmöte 2016

Protokoll från årsmöte i MCHK:s Rundbanesektion Tid: lördagen den 23 januari 2016 Plats: Motell Rattugglan, Mariestad §1    Mötets öppnande Ordföranden Carl-Axel Johansson hälsade de 29 närvarande årsmötesdeltagarna välkomna och förklarade mötet öppnat. Det kunde noteras att flera medlemmar från Norge hade kommit till mötet samt en medlem från Finland. Härefter hölls en tyst minut för …

MCHK rundbana årsmöte 2017

Årsmötesprotokoll 2017 Protokoll från årsmöte i MCHK:s Rundbanesektion Tid: lördagen den 21 januari 2017 Plats: Motell Rattugglan, Mariestad §1 Mötets öppnande Ordföranden Kjell Syrén hälsade de 22 närvarande årsmötesdeltagarna välkomna och förklarade mötet öppnat. Det kunde noteras att det även i år hade kommit medlemmar från såväl Finland som Norge. Härefter hölls en tyst minut …

MCHK rundbana årsmöte 2018

Protokoll fört vid MCHK Rundbanas årsmöte 2018 Datum: 2018-03-24 Plats: Motell Rattugglan, Mariestad 1. Mötets öppnande. Klubbens ordförande Kjell Syrén öppnade mötet kl 14.40 och hälsade de 33 deltagarna välkomna. 2. Fråga om mötet har behörigen utlysts.  Konstaterades att mötet hade utlysts stadgeenligt. 3. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet.  Till mötets ordförande valdes …

MCHK rundbana konstitureande styrelsemöte 2016

MCHK Rundbana (857209-3923) Protokoll från konstituerande sammanträde med styrelsen för MCHK:s Rundbanesektion den 23 januari 2016 i Mariestad. Närvarande: ordföranden Kjell Syrén, kassören Lennart Johansson, sekreteraren Lars Hjälmberg samt suppleanterna Rolf Fridh och Harry Lahti. §1    Sammanträdets öppnande Ordföranden Kjell Syrén hälsade de närvarande välkomna och förklarade sammanträdet öppnat. §2    Utseende av protokollsjusterare Rolf Fridh …

Rapport speedwayträff

Reglemente

Reglemente gällande för samtliga grenar MCHK rundbana Grundreglemente samtliga grenar. Deltagare 1. Deltagare ska vara medlem, och ha försäkring i MCHK Rundbana. Personlig utrustning 2. Deltagare ska ha skyddskläder av skinn eller annat godkänt material, ryggskydd/säkerhetsväst, godkända stövlar och handskar samt hjälm av godkänd typ. Hjälmen skall vara godkänd enligt ECE 22.05. Syn- och skyddsglasögon …

Stadgar

Stadgar for MCHK Rundbana (reviderade i § 2 efter årsmötesbeslut 2008) §1 Föreningens namn ar MCHK Rundbana. §2 MCHK Rundbana ar en ideell sammanslutning av motorcykelentusiaster som tillvaratar, renoverar och bevarar äldre rundbanemotorcyklar samt anordnar träffar dar man kör efter det reglemente som beslutas av MCHK Rundbanas årsmöte. §3 Den som ar intresserad av nämnda …

Styrelseprotokoll 16 november 2012

Anteckningar från styrelsemöte i MCHK Rundbana den 16 november 2012 Tid och plats: kl. 10.00 – 11.25 i Cloettas matsal i Ljungsbro Närvarande: Ordföranden Carl-Axel Johansson, kassören Willy Axelsson, sekreteraren Lars Hjälmberg (vid anteckningarna) samt suppleanterna Lars Eriksson och Lennart Johansson. §1 Klubbens ekonomi Kassören redogjorde för klubbens ekonomi enligt resultat- och balansrapporter den 15 …

Styrelseprotokoll 17 november 2014

Anteckningar från styrelsemöte i MCHK Rundbana den 17 november 2014 i Ljungsbro Närvarande: ordföranden Carl-Axel Johansson, kassören Willy Axelsson, sekreteraren Lars Hjälmberg (vid anteckningarna) samt suppleanten Lars Eriksson. §1    Inkomna och avgivna skrivelser mm. Klubbens domännamn är numera flyttat från en tidigare ordförande till klubbens webmaster Rolf Fridh. Willy har nu lämnat in en begäran …