Tillbaka till Bilder

Björneborg 2015


1 kommentar

    • Harry Lahti8 juni, 2016 kl. 19:34

    Det här var första gången MCHK Rundbana ordnade en gemensam träff utomlands, denna gång med Jappi-Ukot i Finland. Vid utgången av år 2015 trädde strängare bestämmelser i kraft, som omöjliggjorde fortsatt moto-cross och speedwayverksamhet på området. Björneborgs Motorklubb har inte gett upp, utan fortsätter att lobba hos myndigheterna. Vi får hoppas att de lyckas.

Kommentarer har inaktiverats.