Claes Anderssons vandringspris 2018

Vandringspris till mest aktiva, samt mest representativa förare av klassiska rundbanemaskiner i MCHK-arrangemang. (se regler längre ner på sidan)

Nr

Namn Rättvik 3 mars Nyköping 28 april Malmö 12 maj Malmö 13 maj Lindesberg 16 juni Mariestad 30 juni Kumla 21 juli Örebro 22 juli Linköping 3 augusti Linköping 4 augusti Linköping 5 augusti Nyköping 1 september Malmö 8 september Malmö 9 september

Totalt

136

Bosse Johansson   1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

19,5

53

Alf Svensson   1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

19,5

250

BG Cederholm   1,5 1,5 1 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1 1 1,5 1,5

18

236

Ingemar Svensson   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

13

294

Lars Nykvist 1 1         1   1,5 1,5 1 1 1 1

10

81

Lennart Persson     1     1 1 1 1 1 1 1 1 1

10

66

Bengt Danielsson     2     2     2 2        

8

280

Leif Nilsson   1 1 1 1             1 1 1

7

245

Bernt Karlsson     1 1   1       1 1   1 1

7

186

Tomas Nilsson     1 1   1 1         1 1 1

7

177

Robert Andersson   1     1 1 1 1       1    

6

228

Jonny Karlsson   1     1 1 1 1       1    

6

69

Kjell Syren         1 1 1 1 1 1        

6

198

Curt Linusson         1,5 1,5 1,5 1,5            

6

103

Johan Wallner     1 1     1   1 1 1      

6

227

Lars Jansson         1 1     1 1 1 1    

6

334

Lars Olander 1 1         1   1 1        

5

156

Ingemar Eriksson     1     1 1 1         1  

5

47

Rolf Fridh           1     1 1 1 1    

5

59

Harry Lahti                 1,5 1,5 1,5      

4,5

191

Timo Pentinen                 1,5 1,5 1,5      

4,5

140

Gunnar Eriksson   1     1     1       1    

4

16

Roy Abrahamsson               1 1 1 1      

4

25

Bjørn A Johansen         1 1 1 1            

4

90

Ulf Bergman 1       1   1 1            

4

29

Rolf Imerslund         1       1 1 1      

4

139

Stefan Hugosson             1   1 1 1      

4

10

Bo Persson     1 1                 1 1

4

49

Roland Johansson     1     1 1           1  

4

82

Dick Rosvall     1 1                 1 1

4

104

Tore Larsson     1 1                 1 1

4

322

Lars Johansson     1     1 1           1  

4

150

Lennart Persson                 1 1 1      

3

48

Risto Flink                 1 1 1      

3

76

Mika Helin                 1 1 1      

3

149

Esko Mylläri                 1 1 1      

3

151

Heimi Kaikko                 1 1 1      

3

253

Jarno Kokkonen                 1 1 1      

3

144

Torbjörn Eriksson   1                   1    

2

7

Markku Weckman                   1 1      

2

102

Claes Andersson                 1 1        

2

57

Ronny Andersson           1 1              

2

204

Torbjörn Henriksson   1,5                        

1,5

275

Magnus Jonsson   1                        

1

8

Arne Lind 1                          

1

21

Sune Lundberg           1                

1

27

Ola Gustavsson 1                          

1

39

Hans E Lassis 1                          

1

68

Roger Andersson 1                          

1

113

Claes Johansson           1                

1

131

Bjørn Hagen         1                  

1

193

Björn Gustavsson 1                          

1

197

K O Torstensson 1                          

1

218

K E Larsson 1                          

1

230

Anders Broo           1                

1

  Peter Andersson 1                          

1

  Gunnar Andersson 1                          

1

Regler (reviderade 180716 §4)

 1. Deltagare skall vara medlem i MCHK-rundbana
 2. Motorcykel skall uppfylla reglerna enligt MCHK rundbanas reglemente.
 3. Den förare som erhållit flest poäng under kalenderåret utses till segrare. Prisutdelning på årsmötet.
 4. Enligt styrelseprotokoll 180716 bestämdes att om två eller flera förare hamnar på samma poäng i sammanställningen, gäller inbördes möten i regularitetstävlingarna.
 5. Poäng erhålles vid deltagande i träffar som finns registrerade i årskalendern på MCHK-rundbanas hemsida.
 6. Poängberäkning vid deltagande.
  Speedway: 1 poäng 4-ventilare, 1,5 poäng 2-ventilare och 2 poäng till JAP-maskiner och äldre liknande maskintyper.
  Isracing och backe: 1 poäng per deltagande, oavsett maskintyp.
  Vid deltagande med flera maskintyper samma dag, utdelas poäng för den maskintyp med högst poäng.
 7. Poäng erhålls när deltagande förare gjort minst en start/körning vid träffen.
 8. Vid flerdagarsträffar utdelas poäng för varje deltagande dag.
 9. Priset vandrar vidare tills tre inteckningar erhållits. Den som fått tre inteckningar behåller priset för alltid och ny buckla införskaffas för nya inteckningar.

Tidigare inteckningar:
2016 #53 Alf Svensson
2017 #25 Bjørn Anders Johansen