Resultat Örebro tid

Resultat Örebro 17 september 2017

Namn Nr Tid 1 Tid 2 Diff Tid
Johan Wallner

103

49,9

52,3

2,4

49,9

Lars Nykvist

294

52,8

51,9

0,9

51,9

Bo Johansson

136

53,7

53,4

0,3

53,4

Stefan Hugosson

139

54,8

53,9

0,9

53,9

Ingemar Svensson

236

54,9

55,6

0,7

54,9

Björn A Johansen

25

55,2

55,4

0,2

55,2

Stefan Hugosson / Johan Wallner  

56,5

57,0

0,5

56,5

Lennart Persson

81

59,1

56,8

2,3

56,8

Kjell Syrén

69

57,6

57,3

0,3

57,3

B G Cederholm

250

57,5

61,2

3,7

57,5

Gunnar Eriksson

140

57,6

60,0

2,4

57,6

Alf Svensson

53

58,1

60,6

2,5

58,1

Rolf Immerslund

29

58,2

58,2

0,0

58,2

Lars Johansson

322

59,5

59,4

0,1

59,4

Kjell Langdalen

64

61,8

61,8

Curt Linusson

198

66,4

66,7

0,3

66,4