Resultat Nyköping tid

Resultat Nyköping 29 april 2017

Nr

Namn

Heat 1

Heat 2

diff

Tid

177

Robert Andersson

54,6

55,8

1,2

54,6

294

Lars Nykvist

56,2

58,1

1,9

56,2

204

Torbjörn Henriksson

57,5

59,9

2,4

57,5

334

Lars Olander/L Nykvist

58,4

60,0

1,6

58,4

25

Björn Johansen

58,7

58,9

0,1

58,7

53

Alf Svensson

60,0

59,8

0,2

59,8

69

Kjell Syrén

59,8

62,1

2,3

59,8

136

Bo Johansson

62,0

59,9

2,1

59,9

140

Gunnar Eriksson

60,3

60,3

0,0

60,3

90

Ulf Bergman

61,2

60,5

0,7

60,5

236

Ingemar Svensson

63,3

60,7

2,6

60,7

250

B G Cederholm

63,3

61,0

2,3

61,0

228

Jonny Karlsson

62,3

65,0

2,7

62,3

197

Kjell O Torstenson

62,3

69,0

6,7

62,3