2014


2014 Årskalender

2013 <– Årskalender 2014 –>  2015 Arrangemang Datum Ort Kontakt / anmälan Övrig info Årsmöte 18 januari Mariestad Styrelsen   Isracing 1 februari Huddinge Lars Nyqvist 070-627 35 85 Gladökvarn Isracing 8 februari Inställt! Falun Anders Lindblom Bengt Koij Ingvar Eriksson Runn Winter Week Isracing 22 februari Inställt! Rättvik Hans Erik Lassis 0248-206 29 Sune Bond …

Lämna ett svar