Man kan ha undersökningar / omröstningar

T.ex så här:

Viken av hemsidorna föredrar du?