ANMÄLAN TILL 59-ÅRS RACET 2-4 AUGUSTI 2024

Senast datum för att komma med i programmet är 14 juli, men ni får gärna vara tidigare.

Du som muntligen anmält dig i helgen till undertecknad , behöver ej anmäla sig igen.

Jag behöver dock maskintyp och c:a årtal.

Sena anmälningar, då postgång ej hinns med, löser vi från fall till fall.

Insläppet till anläggningen öppnar 10.00 på torsdagen.

Varje förare får 3 band, ett förar band och två mekaniker band som jag postar

så snart jag erhållit dem, vilket sker under nästa vecka. Ett mer detaljerat info bifogas.

Anmälan göres till mig, 0768 611 320 alternativt E-post: kjellsyren@outlook.com

Med hopp om en trevlig weekend på Sviestag.

Med vänlig hälsning,

Kjell Syrèn