2019


Claes Anderssons vandringspris 2019

Vandringspris till mest aktiva, samt mest representativa förare av klassiska rundbanemaskiner i MCHK-arrangemang. (se regler längre ner på sidan) Nr Namn Nyköping 27 april Eskilstuna 18 maj Örebro 2 juni Lindesberg 29 juni Mariestad 6 juli Kumla 20 juli Linköping 2 augusti Linköping 3 augusti Linköping 4 augusti Hagfors 17 augusti Nyköping 31 augusti Malmö …

Rapport Mariestad 6 juli 2019

Old Boysträff i Maristad 20 190706 Ett regntungt Kristinehamn lämnad Martin och hans töser för att bege sig ner till Mariestad, för den årliga Old Boysträffen.  Hur skulle det här bli? Regn I Mariestad? Ja, det var ju utlovat skurar fram på eftermiddagen.  Med erfarenheten från alla andra år, om att det kommer att komma …

Resultat Eskilstuna 190518 diff

Namn Nr Heat 1 Heat 2 diff tid Alf Svensson 53 62,84 62,70 0,14 62,70 Lars Nykvist 294 54,98 54,81 0,17 54,81 Thomas Nilsson 186 56,19 56,44 0,25 56,19 Lars Jansson 227 64,35 64,71 0,36 64,35 Timo Penttinen 191 60,48 60,92 0,44 60,48 Robert Andersson 177 59,68 58,98 0,70 58,98 Harry Lahti 59 60,25 61,01 …

Resultat Eskilstuna 190518 tid

Namn Nr Heat 1 Heat 2 diff tid Lars Nykvist 294 54,98 54,81 0,17 54,81 Patrik Nystedt 296 56,88 55,88 1,00 55,88 Thomas Nilsson 186 56,19 56,44 0,25 56,19 Bo Johansson 136 59,12 57,72 1,40 57,72 Mats Andersson 297 58,24 59,94 1,70 58,24 Robert Andersson 177 59,68 58,98 0,70 58,98 BG Cederholm 250 59,23 60,31 …

Resultat Lindesberg 29 juni 2019 diff

Namn Nr Heat 1 Heat 2 diff tid Patrik Nystedt 296 58,0 58,3 0,3 58,0 Ulf Bergman 90 67,2 66,9 0,3 64,4 Rolf Fridh 47 54,4 54,8 0,4 54,4 Bo Johansson 136 55,4 55,8 0,4 55,4 Ingemar Svensson 236 60,0 60,4 0,4 60,0 Kjell Syren 69 61,5 62,1 0,6 61,5 Leif Nilsson 280 60,2 59,2 …

Resultat Mariestad 6 juli 2019, diff

Namn Nr Heat 1 Heat 2 diff tid Anders Broo 230 57,47 57,37 0,10 57,37 Rolf Immerslund 29 59,56 59,47 0,11 59,47 Patrik Nystedt 296 54,28 54,13 0,15 54,13 Robert Andersson 177 61,20 61,04 0,16 61,04 Ingemar Svensson 236 58,62 58,87 0,25 58,62 Ronny Andersson 57 58,51 58,80 0,29 58,51 Magnus Jonsson 275 53,78 53,44 …

Resultat Mariestad 6 juli 2019, tid

Namn Nr Heat 1 Heat 2 diff tid Magnus Jonsson 275 53,78 53,44 0,34 53,44 Tomas Nilsson 186 54,50 53,50 1,00 53,50 Patrik Nystedt 296 54,28 54,13 0,15 54,13 Bo Johansson 136 55,60 56,32 0,72 55,60 Anders Broo 230 57,47 57,37 0,10 57,37 Lars Johansson 322 59,16 57,75 1,41 57,75 Kjell Syren 69 58,34 60,60 …

Resultat Nyköping 190427 diff

Nr Namn Heat 1 Heat 2 Diff tid 69 Kjell Syren 60,1 60,1 0,0 60,0 280 Leif Nilsson 60,7 60,7 0,0 60,7 103 Johan Wallner 56,4 56,3 0,1 56,3 227 Lars Jansson 60,3 60,4 0,1 60,3 250 BG Cederholm 60,3 60,6 0,3 60,3 334 Lars Olander/ L Nykvist 59,3 59,9 0,6 59,3 236 Ingemar Svensson …

Resultat Nyköping 190427 tid

Nr Namn Heat 1 Heat 2 Diff tid 144 Torbjörn Eriksson 53,7 52,9 0,8 52,9 294 Lars Nykvist 53,3 54,2 0,9 53,3 103 Johan Wallner 56,4 56,3 0,1 56,3 236 Ingemar Svensson 58,3 57,6 0,7 57,6 139 Stefan Hugosson 59,7 57,6 2,1 57,6 81 Lennart Persson 58,1 60,1 2,0 58,1 137 Charlie Svensson 58,4 59,2 …

Resultat Örebro 2 juni, diff

Namn Nr Heat 1 Heat 2 Diff Tid Alf Svensson 53 58,1 58,1 0,0 58,1 Ulf Bergman 90 62,6 62,6 0,0 62,6 Patrik Nystedt 296 54,4 54,2 0,2 54,2 Lars Jansson 227 63,5 63,7 0,2 63,5 Robert Andersson 177 56,3 56,0 0,3 56,0 Kjell Syren 69 59,5 59,2 0,3 59,2 Stig Johansson 298 69,0 69,4 …

Resultat Örebro 2 juni, tid

Namn Nr Heat 1 Heat 2 Diff Tid Thomas Nilsson 186 54,0 53,5 0,5 53,5 Patrik Nystedt 296 54,4 54,2 0,2 54,2 Ingemar Svensson 236 56,9 55,3 1,6 55,3 Robert Andersson 177 56,3 56,0 0,3 56,0 BG Cederholm 250 56,4 57,6 1,2 56,4 Lars Johansson 322 58,3 57,0 1,3 57,0 Rolf Imerslund 29 57,7 58,3 …