Bilder från Malmö 21-22 september

Alf Svensson, Leffe Nilsson, Ingemar Svensson och Thomas Nilsson