Bilder från Karlstad 17 maj 2014

Bilder finns på speedwayfoto.se

Karlstad 17 maj

Man kan ha undersökningar / omröstningar

T.ex så här:

Viken av hemsidorna föredrar du?