Tillbaka till MCHK rundbana

Reglemente

REGLEMENTE FÖR VETERANSPEEDWAY (antaget av årsmötet 2013)

1. Deltagare ska vara medlemmar i och ha försäkring i MCHK Rundbana.
2. utgår enligt årsmötesbeslut 2013-01-26

Personlig utrustning
3. Deltagare ska ha skyddskläder av skinn eller annat godkänt material, ryggskydd/säkerhetsväst, godkända stövlar och handskar samt hjälm av godkänd typ. Syn- och skyddsglasögon ska vara av splitterfritt material.

Motorcykelns utförande
4. Speedwaycykel med stående motor. Senare maskiner med s.k. flippgaffel. Gaffelns utförande ska vara av tidig typ, dvs. med svingdelen tillverkad i stålrör (ej senare utförande med sving av aluminium).
5. 4-ventilare ska vara försedd med ljuddämpare, stadigt fastsatt och ha säkerhetsvajer. 2-ventilare utan ljuddämpare ska ha slitsat avgasrör; slitsarnas yta minst 13 kvadratcentimeter (lokala bestämmelser kan kräva ljuddämpare även på dessa maskiner).
6. Godkänd kortslutare, fångbult och kedjeskydd för motorkedjan.
7. Motor med förlustsmörjning ska ha uppsamlingsbehållare.

Övrigt
8. Godkänd miljömatta under motorcykeln är ett krav.

Körregler
9. För deltagande i körning ska motorcykeln ha genomgått besiktning av utsedd besiktningsman.
10. Minst en flaggvakt ska finnas i varje kurva; högst 3 startande per heat omfattande 3 varv.

Styrelsen för MCHK Rundbana medges rätt att – om det anses nödvändigt – göra ändringar i eller tillägg till detta reglemente