Tillbaka till 2018

Claes Anderssons vandringspris 2018

Vandringspris till mest aktiva, samt mest representativa förare av klassiska rundbanemaskiner i MCHK-arrangemang. (se regler längre ner på sidan)

(preliminär uppdatering efter Lindeträffen)

Nr Namn Rättvik 3 mars Nyköping 28 april Malmö 12 maj Malmö 13 maj Lindesberg 16 juni Mariestad 30 juni Totalt

53

Alf Svensson  

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

7,5

136

Bosse Johansson  

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

7,5

250

BG Cederholm  

1,5

1,5

1

1,5

1,5

7

236

Ingemar Svensson  

1

1

1

1

1

5

66

Bengt Danielsson    

2

   

2

4

280

Leif Nilsson  

1

1

1

1

 

4

177

Robert Andersson  

1

   

1

1

3

186

Tomas Nilsson    

1

1

 

1

3

198

Curt Linusson        

1,5

1,5

3

228

Jonny Karlsson  

1

   

1

1

3

245

Bernt Karlsson    

1

1

 

1

3

10

Bo Persson    

1

1

   

2

25

Bjørn A Johansen        

1

1

2

49

Roland Johansson    

1

   

1

2

69

Kjell Syren        

1

1

2

81

Lennart Persson    

1

   

1

2

82

Dick Rosvall    

1

1

   

2

90

Ulf Bergman

1

     

1

 

2

103

Johan Wallner    

1

1

   

2

104

Tore Larsson    

1

1

   

2

140

Gunnar Eriksson  

1

   

1

 

2

156

Ingemar Eriksson    

1

   

1

2

294

Lars Nykvist

1

1

       

2

322

Lars Johansson    

1

   

1

2

334

Lars Olander

1

1

       

2

227

Lars Jansson        

1

1

2

204

Torbjörn Henriksson  

1,5

       

1,5

8

Arne Lind

1

         

1

21

Sune Lundberg          

1

1

27

Ola Gustavsson

1

         

1

29

Rolf Imerslund        

1

 

1

39

Hans E Lassis

1

         

1

47

Rolf Fridh          

1

1

57

Ronny Andersson          

1

1

68

Roger Andersson

1

         

1

113

Claes Johansson          

1

1

131

Bjørn Hagen        

1

 

1

144

Torbjörn Eriksson  

1

       

1

193

Björn Gustavsson

1

         

1

197

K O Torstensson

1

         

1

218

K E Larsson

1

         

1

230

Anders Broo          

1

1

275

Magnus Jonsson  

1

       

1

  Peter Andersson

1

         

1

  Gunnar Andersson

1

         

1

Regler

 1. Deltagare skall vara medlem i MCHK-rundbana
 2. Motorcykel skall uppfylla reglerna enligt MCHK rundbanas reglemente.
 3. Den förare som erhållit flest poäng under kalenderåret utses till segrare. Prisutdelning på årsmötet.
 4. Poäng erhålles vid deltagande i träffar som finns registrerade i årskalendern på MCHK-rundbanas hemsida.
 5. Poängberäkning vid deltagande.
  Speedway: 1 poäng 4-ventilare, 1,5 poäng 2-ventilare och 2 poäng till JAP-maskiner och äldre liknande maskintyper.
  Isracing och backe: 1 poäng per deltagande, oavsett maskintyp.
  Vid deltagande med flera maskintyper samma dag, utdelas poäng för den maskintyp med högst poäng.
 6. Poäng erhålls när deltagande förare gjort minst en start/körning vid träffen.
 7. Vid flerdagarsträffar utdelas poäng för varje deltagande dag.
 8. Priset vandrar vidare tills tre inteckningar erhållits. Den som fått tre inteckningar behåller priset för alltid och ny buckla införskaffas för nya inteckningar.

Tidigare inteckningar:
2016 #53 Alf Svensson
2017 #25 Bjørn Anders Johansen