Planering 2019

Kalendern för säsongen 2019 börjar att fyllas på.
En nyhet för året är MCHK-dagen 18 maj i Eskilstuna.
Årsmötet sker i början på mars. Information om detta skickas per post till alla medlemmar, samt presenteras här på hemsidan när allt är klart.