Avgifter 2019

Information till de som redan nu vill betala klubbavgifterna för 2019.
Enligt årsmötesbeslut 2018 är medlemsavgiften för 2019 150 kr och försäkringsavgiften 300 kr
Betalas in till klubbens plusgiro PG 607 51 82-3

Mer info om detta kommer tillsammans med kallelse till årsmötet som är planerat till början av mars månad.