Karlskoga motorsportvecka

Några bilder från vårt deltagande i Karlskoga

Sven och Torbjörn

Depån Karlskoga

Foto: Kjell Syrén