Bilder från Karlstad 17 maj 2014

Bilder finns på speedwayfoto.se

Karlstad 17 maj