Avgifter 2019

Information till de som redan nu vill betala klubbavgifterna för 2019.
Enligt årsmötesbeslut 2018 är medlemsavgiften för 2019 150 kr och försäkringsavgiften 300 kr
Betalas in till klubbens plusgiro PG 607 51 82-3

Mer info om detta kommer tillsammans med kallelse till årsmötet som är planerat till början av mars månad.

Vinnare vandringspristävlingen 2018

Bo Johansson #136
2018 års vinnare av vandringspriset

Bosse vann på 19,5 poäng. Samma poäng som 2016 års vinnare, Alf Svensson, men tog segern genom fler inbördes bästaplaceringar i regularitetstävlingarna,

Bo Johansson #136

God Jul och Gott Nytt År

Malmö

Resultat från Malmö och vandringsprislistan uppdaterade!

Nyköping 1 september

Prispallen
1:a Bo Johansson, 2:a Alf Svensson, 3:a Torbjörn Eriksson

Hela listan hittar du här